Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Четвъртък, 23 Януари 2020

Януари 2020

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: ОСП от полза за всички нас Брой: Август 2019
Фермерите предоставят публични блага благодарение на Общата селскостопанска политика
Качествени храни, продоволствена сигурност, екологичен ефект

Фермерите предоставят публични блага благодарение на Общата селскостопанска политика

print

e-mail facebook

Как парите на европейските данъкоплатци, инвестирани в земеделието и селските райони, се връщат като обществени блага. Всеки един от нас си е задавал този въпрос.

В земеделието едни пари отиват в частни бенефициенти. Каква е ползата за обществото? Публичните блага ги ползваме всички. Но кой ще плати за тях. Най-добре да платим всички, казва доц. д-р Божидар Иванов, експерт анализатор от Института по аграрна икономика.

По думите му земеделието има големи възможности да осигури публични блага - в екологията, в храните, в опазването на здравето, в борбата с климатичните промени, социалните ефекти, които създава по отношение на регионите и на заетостта.

Фермерите се оказаха в незавидната роля - хем техните производства отделят цели 10% от парниковите емисии, хем в тях е вперен поглед за справяне с екологичните проблеми. Какво се очаква от тях, както се казва – какви публични блага? Щом всеки данъкоплатец плаща по 30 евроцента на ден за ОСП, той има право да заяви своите очаквания.

Качествени храни, продоволствена сигурност, екологичен ефект

Около 22 милиона фермери и заети в селското стопанство в Европа осигуряват качествена и безопасна храна за 500 милиона души население на стария континент. Първоначалната идея на ОСП е била да осигури основно продоволствена сигурност, да има достатъчно качествена храна за хората. Оказва се, че това не е достатъчно. С увеличаващото се население нуждата от храна остава все по-остра, но същевременно трябва да се опази природата и ресурсите за следващите поколения. Постепенно фокусът се измества към климата, биоразнообразието, екологията.

Обществото казва: искам от теб да опазваш природата, да ториш по-малко, да оставаш повече зелени площи, а ние сме готови да ти платим затова, че ще бъдат следвани определени практики. Затова и фермерите получават компенсации. Когато бъдат компенсирани по начин, по който техните пропуснати ползи да бъдат по-малки, те на драго сърце ще го направят. Те ще бъдат доволни, допълва доц. д-р Божидар Иванов.

Безспорно трудът на фермерите е изпълнен с рискове и предизвикателства. Земеделието е ежедневна борба с климатичните промени – суша, киша, градушки, измръзвания, наводнения. Комбинацията на нестабилни цени и рисковете при производството на земеделска продукция повишават натиска върху приходите в стопанствата. Земеделците страдат от загуби. Тук на помощ идва Общата селскостопанска политика.

 „Не мога да си представя да няма такова подпомагане, защото климатичните условия са много променливи, много трудно постигаме едни и същи добиви, ценовите нива, при които се изкупва продукцията, са много снижени и печалбата, ако може да се каже печалба, остава минимална. Затова това перо ни е много необходимо“, споделя Петко Петков, председател на ЗК Черноломие, с. Горско Абланово.

Благодарение на Общата селскостопанска политика имаме както гарантирана продоволствена сигурност, така и чиста природа, красиви селски райони, по-чист въздух и вода, които от своя страна стимулират туризма и икономическото развитие на регионите.

Опазване на околната среда, горите и биоразнообразието

Адекватна ли е ОСП на изострената чувствителност към опазване на биоразнообразието? Чрез общоевропейската мрежа Натура 2000 се плащат субсидии за опазване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа.

Агроекологичните мерки допълват подкрепата – за поддържане на постоянно затревени площи – радост за окото, за борба с ерозията и т.н. Горските мерки от ПРСР, както най-общо се наричат, финансират предпазването от пожари и презалесяването на пострадалите площи. Не е ли това в помощ на биоразнообразието?

Ето за какви публични блага отиват парите на европейските данъкоплатци. Макар че средствата за ОСП намаляват, тя остава с най-голям бюджет. Факт е, че все повече се обръща към „позеленяването“. 30 % от директните плащания са обвързани с изисквания за екологични практики. Вероятно ще станат 40% в следващия програмен период. Сеитбооборотът, оставянето на земята под угар да почива, засяване на междинни култури - голямо е разнообразието при избора на всеки фермер за опазване на почвено плодородие. Пак директни плащания, обвързани с производството, стимулират сеитбата на азотфиксиращите култури. И така да се тори по-малко с азотни торове.

Развитие на селските райони

Освен осигуряването на качествена храна, останалите ключови приоритети на Общата селскостопанска политика, които допринасят за по-качествен живот на всички граждани на ЕС, са: създаването на работни места, инвестиции, модернизация, внедряване на дигитални технологии и иновации, растеж и стабилност. Инвестициите в неземеделски дейност по селската програма осигуряват работни места. Защото без хората природата подивява и се руши.

Вижте целия текст на статията...

 

 

Автор: Списание АгроКомпас
Целия материал четете в брой Август 2019ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Ние трябва да създаваме иновации, които да помагат за изхранване на населението
Проф.Ангел Ангелов, преподавател в катедра "Биотехнология" и Центърa за обучение по качество и безопасност на храните към Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив

Много сме силни в сегментите, които носят добавена стойност за фермерите
Ани Димитрова, Търговски мениджър в Nuseed

На запад от рая
Овощните градини край с. Радотина - биоземеделие по учебник

Как се успява наопаки
Уникални за света български предприемачи представи Институтът за агростратегии и иновации

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg