Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Събота, 29 Февруари 2020

Февруари 2020

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: ОСП от полза за всички нас Брой: Декември 2019
Биоземеделието – каузата, която дава чиста и здравословна храна и съхранява природата
Биоземеделието е начин за смекчаване на климатичните промени и опазване на околната среда

Биоземеделието – каузата, която дава чиста и здравословна храна и съхранява природата

print

e-mail facebook

Биоземеделието е начин за смекчаване на климатичните промени и опазване на околната среда.

Биоземеделието е философия, стратегия и кауза за много земеделци.

Биохраните са надежда за по-добро здраве на хората, подобряване на почвеното плодородие, опазване на природните ресурси като водите, пчелите, биоразнообразието и въздуха.

Общата селскостопанска политика отделя специално внимание на биоземеделието и опазването на околната среда.

България разполага с подходящи почвени и климатични ресурси за развитие на биоземеделие. С 20 пъти е нараснал броят на биологичните оператори, като през 2008 г. те са били 311, а към края на 2018 г. са 6 660. МЗХГ отчита, че над 6 пъти са се увеличили площите с биологични култури през последните 7 години.

Биологично сертифицирани площи в системата на контрол

2011 г. - 26 622 ха

2018 г. - 162 332 ха

От 2015 година насам България заема едно от челните места по площи с лозя, отглеждани по методите на биологичното земеделие в ЕС. Страната ни е сред лидерите в Европа и по отношение на брой пчелни биокошери. Към 2011 г. те са 58 855, а през 2018 г. нарастват четири пъти и достигат до 265 069.

Биологично пчеларство

2011 - 58 855 кошери

2018 г. - 265 069 кошери

Увеличение 4 пъти

В периода от 2016 г. до 2018 г. се отчита ръст и при засадените площи с роза и лавандула. България е най-големият производител на биологично розово и лавандулово масла в света.

Изготвеният Национален план за развитие на биологичното производство за периода до 2027 година е направен съвместно с представители на контролиращи и консултантски организации, научни институти и университети, организации на биологичните производители и търговци. За оптимизиране на надзора върху дейността на контролиращите лица и увеличаване на капацитета на административното звено ще бъде създадена дирекция „Биологично производство“ в Министерството на земеделието, храните и горите.

Една от целите на плана е създаване на условия за устойчивост на малките и семейни биологични стопанства, чрез насърчаване сдружаването на производителите. Сред другите цели са включване на биопродукти в схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

Предвижда се ежегодно участие на биологични стопанства в схемите за временна заетост на работници в тях.

С цел ocигурявaнe нa цялocтeн мoнитoринг нa биoлoгичнoтo прoизвoдcтвo в cтрaнaтa, cъглacнo изиcквaниятa нa рeглaмeнтитe нa Eврoпeйcкия cъюз, беше създaдeн eлeктрoнeн рeгиcтър зa oпeрaтoритe и пoдизпълнитeлитe, кoитo прoизвeждaт, прeрaбoтвaт, търгувaт, cъхрaнявaт или внacят биoлoгични прoдукти.

Заради по-скъпото производство и по-ниските добиви, както и заради това, че тези фермери опазват околната среда, те се нуждаят от адекватно подпомагане.

По мярка 11 Биологично земеделие през 2018 г. са изплатени 43,5 млн. лева по три направления: Биологично растениевъдство – с 2900 кандидати, Биологично животновъдство – с 84 кандидати, и биопчеларство – с близо 950 кандидати.

Мярка 11 Биологично земеделие – Кампания 2018 г.

Изплатени 43,5 млн. лева по три направления:

Биологично растениевъдство – 2900 кандидати

Биологично животновъдство – 84 кандидати

Биологично пчеларство – близо 950 кандидати

40 млн. евро се прехвърлят към мярка 11 „Биологично земеделие” 

След заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. Управляващият орган представи на заинтересованите страни предложение за изменение на Програмата. То включва преразпределение на средства във връзка с рамката за изпълнение и предложение за прехвърляне на средства от нестартирали мерки.

С преразпределението на средствата се предвижда поемане на нови ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ в рамките на кампания 2019/2020 г. Поемането на нови ангажименти по мярка 11 ще бъде възможно единствено при положителни резултати относно прилагането на биологично земеделие и системите за контрол в страната. Те ще бъдат обект на проверка на предстоящия одит от страна на службите на Европейската комисия.

Биологични стопани, преминали периода на преход и които до момента не са били участници по мярка 11, ще могат да поемат нови 5- годишни биологични ангажименти, като в първите три години от изпълнението ангажиментите ще бъдат финансирани от бюджета на ПРСР 2014-2020, а оставащите две години – от бюджета на Стратегическия план за ОСП 2021-2027.

 

 

Автор: Списание АгроКомпас
Целия материал четете в брой Декември 2019ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Горещо препоръчвам новата ни селекция
Георги Герджиков, промотър ключови клиенти на фирма Кортева

Икономически изгодни Пакетни Предложения от ФМС Агро България
Продукти, които отговарят на най-добрите земеделски практики

Кубота България награди най-добрите си дилъри за 2019 г.
За първенците е предвидено и посещение на заводите на Кубота в Япония

Може да внасяте от Нидерландия знания и технологии
Ари Фелдхайзен, земеделски съветник на Кралство Нидерландия в посолствата в София и Букурещ

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg