Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Четвъртък, 16 Септември 2021

Август 2021

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: ОСП - Научи повече Брой: Август 2021
IFOAM: От 3 до 5 пъти трябва да се увеличи подкрепата за биоземеделие по линия на ОСП до 2030 г.
Между 9 и 15% от бюджета за ОСП трябва да се заделя за биоземеделие

IFOAM: От 3 до 5 пъти трябва да се увеличи подкрепата за биоземеделие по линия на ОСП до 2030 г.

print

e-mail facebook

Нов доклад на IFOAM посочва колко средства по линия на ОСП трябва да бъдат заделени за развитие на органичното земеделие, за да се постигнат заложените цели в стратегиите „От фермата до трапезата“ и за биоразнообразието или средно 25% да станат биосертифицираните площи до 2030 г.

Според изследването конвенционалните фермери трябва да бъдат насърчавани да преминават към органично земеделие, а биологичните фермери да бъдат възнаградени за обществените блага, които доставят чрез производството на качествена храна, като същевременно опазват околната среда.

Увеличаването на подкрепата на органичното земеделие е умен политически инструмент, който ще затвърди целта новата ОСП да допринесе за изпълнението на Зелената сделка и двете ключови стратегии.

Постигането на 25% биосертифицирани площи до 2030 г. в ЕС е възможно, ако държавите членки отделят по-голям дял от бюджета за ОСП за преминаване към органично земеделие и подкрепа на биопроизводителите. Само 64% от сертифицираните площи в ЕС /към 2018 г./ получават финансова подкрепа.

Какво показва статистиката за биоземеделието в ЕС за 2019 г.

 • Европа има средно 9% биосертифицирани площи /над 14 млн. ха/
 • Средната ставка на плащане е 213.15 евро на ха
 • 340 277 са биологичните производители в ЕС със средна площ на фермите 41,5 ха.
 • 75 674 са биологичните преработватели в ЕС
 • Пазарът на биопродукти в Общността се оценява на 38,774 млн. евро

Австрия е първенец в ЕС – през 2019 г. тя има 25,1% биосертифицирани площи и 26 042 биологични фермери.

През 2019 г. България има едва 2,6% биосертифицирани площи или това са 117 779 ха, като биологичните фермери у нас са 6 213, със среден размер на площите 19 ха. 234 са биологичните преработватели, а пазарът на биопродукти у нас се оценява на 30 млн. евро. 68 000 ха у нас са подкрепени с евросредства или това са 53.1% от сертифицираните площи, като средната ставка е 354 евро на хектар на година.

Постигането на 25% ще изисква ЕС:

 • да утрои биологичните си площи между 2019 и 2030 г.
 • от 3 до 5 пъти да се увеличи подкрепата по линия на ОСП до 2030 г.
 • между 9 и 15% от бюджета за ОСП трябва да се заделя за биоземеделие /вместо 3% през 2018/

Ще бъде необходимо още: да се повишат нивата на ставките на хектар преди 2030 г. Някои страни-членки, в които плащанията за биоземеделие са твърде ниски, трябва да предвидят увеличаване на бюджета от 5 до 10 пъти.

Всяка държава членка трябва да представи в рамките на своя стратегически план националните цели, които си е поставила по отношение на биоземеделието.

За по-конкурентен преработвателен сектор

Отвориха за прием подмярка 4.2 от ПРСР

От 9 август до 17 декември 2021 г. се приемат проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020. Общият размер на бюджета на процедурата възлиза на над 387 млн. лв.

Ще се подкрепят инвестиции, свързани с внедряване на нови или модернизиране на наличните мощности в предприятията, внедряване на нови продукти, процеси и технологии, опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление, подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, подобряване на възможностите за производство на биологични храни и др.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти;
 • растителни и животински масла и мазнини;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук и др.

Сред приоритетните сектори по подмярка 4.2 са

Плодове и зеленчуци, Животновъдство, Етеричномаслени и медицински култури.

Виж статията в ПДФ формат тук...

 
ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Блустар на вашите полета
Добивите могат да достигнат над 500 кг/дка

Високо ниво на защита на лозята в стопанството в с. Устина – без следа от болести въпреки обилните валежи
Пропуските в растителната защита могат да намалят добива от 70-80 дори и до 100%

Биоагенти контролират успешно нощенката и царевичния стъблопробивач
Защита за посевите без пестициди

Анелия Георгиева, биопроизводител: Искаме да правим зеленчуков пастет от кейл
Кейлът е елитно зеле

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg