Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Четвъртък, 07 Юли 2022

Юни 2022

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: ОСП - Научи повече Брой: Ноември 2021
По-устойчив модел на доставка и консумация на храни за всички европейци
Необходими са действия по отношение на климата, биологичното разнообразие, нулевото замърсяване и общественото здраве

По-устойчив модел на доставка и консумация на храни за всички европейци

print

e-mail facebook

 

През октомври тази година Европейският парламент одобри докладa на двете комисии по „Земеделие и развитие на селските райони“ и „Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните“ относно стратегията от „От фермата до трапезата“ след дебат, в който повечето евродепутати се съгласиха с необходимостта от преминаване към по-устойчив модел на доставка и консумация на храни.

По време на дебата евродепутатите подчертаха необходимостта от предварителна научна оценка на въздействието на всички предложения. Резолюцията беше приета с мнозинство от 452 гласа „за“, 170 „против“ и 76 „въздържал се“. В резолюцията евродепутатите излагат своите препоръки за укрепване и привеждане в съответствие на стратегията от „От фермата до трапезата“, с целите на ООН за устойчиво развитие. Те са категорични, че са нужни задължителни цели за намаляване на употребата на пестициди, преразглеждане на стандартите за хуманно отношение към животните, повече земя за биологично земеделие и справедлив дял за стопаните от печалбата от устойчиво произведени храни. В допълнение към тези обвързващи цели, евродепутатите препоръчват и по-добър мониторинг на изпълнението на мерките за защита на опрашителите, както и забрана на износа на забранени в ЕС пестициди за трети страни. Допълнителните препоръки включват и по-здравословни храни, по-амбициозни цели относно емисиите от селското стопанство.

План на ЕП за обновени и по-сигурни продоволствени системи на ЕС, по-здравословни храни, справедлив доход за фермерите и намален екологичен отпечатък на селското стопанство

Парламентът приветства стратегията „От фермата до трапезата“, подчерта колко е важно да се установят устойчиви и здравословни храни, с оглед на постигането на целите на Европейския зелен пакт, включително по отношение на климата, биологичното разнообразие, нулевото замърсяване и общественото здраве.

Евродепутатите подчертаха необходимостта от по-голяма устойчивост на всеки етап от веригата за доставки на храни. Те отново изтъкнаха, че е важна ролята на всеки участник - от земеделския стопанин до потребителя. За да се гарантира, че земеделските стопани могат да получават справедлив дял от печалбата от устойчиво произведени храни, членовете на ЕП искат Комисията да увеличи усилията си, включително чрез адаптиране на правилата за защита на конкуренцията, за укрепване на позицията на земеделските стопани във веригата на доставки.

Другите препоръки включват:

По-здравословна храна

 • научно обосновани препоръки на ЕС за здравословно хранене, включително задължителен хранителен етикет на опаковката;
 • трябва да се обърне внимание на проблема с прекомерната консумация на месо и на храни с голяма степен на преработка, както и на други продукти с високо съдържание на сол, захар и мазнини, включително чрез определяне на максимални нива на прием.
 • Пестициди и защита на опрашителите
 • подобряване на процеса на одобрение на пестициди и по-ефективен мониторинг на прилагането с цел защита на опрашителите и опазване на биологичното разнообразие;
 • задължителни цели за намаляване на употребата на пестициди. Държавите членки следва да изпълняват целите чрез своите стратегически планове по ОСП.

Емисии на парникови газове

 • пакетът „Подготвени за цел 55“ до 2030 г. трябва да регулира и да определи амбициозни цели за емисиите от селското стопанство и свързаното с него земеползване, включително строги критерии за енергията, произведена от възобновяеми източници на основата на биомаса;
 • естествените въглеродни поглътители трябва да бъдат възстановени и укрепени.

Хуманно отношение към животните

 • необходимост от общи, научно обосновани показатели за хуманно отношение към животните с оглед на по-голяма хармонизация в рамките на ЕС;
 • оценка на настоящото законодателство на ЕС, за да се види дали са необходими промени;
 • постепенно прекратяване на използването на клетки в животновъдството в ЕС;
 • животински продукти с произход извън ЕС следва да бъдат разрешени само ако стандартите на съответните страни на произход са съобразени с изискванията на ЕС.

Биологично земеделие

 • делът на обработваната по биологичен начин земя в ЕС следва да се увеличи до 2030 г;
 • необходимост от инициативи за стимулиране на търсенето;
 • насърчаване, обществени поръчки и фискални мерки.

 

Виж статията в ПДФ формат тук...

Автор: Списание АгроКомпасПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
„Лев Инс“ с улеснение при сключване на земеделски застраховки
Компанията успява да се справи във всякакви ситуации, дори и при най-тежките застрахователни събития

Посевите на Манара – здрави растения, висока братимост, изравнени братя, широк флагов лист, силен восъчен налеп и очаквания за добър добив
Защо да изберем италианската селекция при пшеница и партньорство със Сембодиа?

UPL с премиерно участие на БАТА АГРО 2022
От тази година - богата гама семена за пролетни и есенни култури

Наука и практика заедно за No-Till в България
Проект по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 г. цели разработване на иновационна система за вземане на решения при консервационно земеделие

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg