Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Неделя, 05 Февруари 2023

Януари 2023

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: ОСП - Научи повече Брой: Май 2022
Младите земеделци ще получават допълнително подпомагане на доходите от 2023 г.
Предвижда се подкрепа под формата на годишно необвързано плащане на допустим хектар в размер на 100 евро/ха

Младите земеделци ще получават допълнително подпомагане на доходите от 2023 г.

print

e-mail facebook

 

В новата аграрна политика на дневен ред се поставя въпросът с преодоляването на проблема, свързан с постоянното застаряване и влошаването на възрастовата структура на селското население. Също така - заплащането на труда в земеделието е по-ниско, отколкото в останалата част на икономиката, което се дължи на ниската добавена стойност на единица площ, както и на заплащане в сектора, съобразено със средното за района, страната и вида на труда.

Едно от решенията на този проблем е прилагането на интервенцията „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“, която е част от Стратегическия план на България.

Интервенцията допринася за специфична цел 7 от Регламента за стратегическите планове: Привличане и подкрепа на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и улесняване на устойчивото развитие на стопанска дейност в селските райони. Специфичната цел на интервенцията е свързана с привличане и задържане на повече млади фермери в селските райони, с цел обновяване на поколенията, чрез допълнително подпомагане на техните доходи. Предвижда се подпомагане под формата на годишно необвързано плащане на допустим хектар в размер на 100 евро/ха. Плащането е добавка към базовото плащане. Годишното плащане ще бъде за всички допустими за подпомагане площи в стопанството, заявени за основно подпомагане на доходите за устойчивост, изплатено допълнително към основното подпомагане. Подпомагането отразява нуждата от увеличаване на мотивацията на младите земеделски стопани за привличане и запазване в сектора. Подпомагането ще допринесе за устойчивото развитие на стопанска дейност в селските райони и ще повиши тяхната конкурентоспособност.

Малките земеделски стопани ще получават годишно плащане под формата на еднократна сума от 1250 евро

Бенефициентите по интервенцията обаче няма да бъдат освободени от изискванията за условност

От 2023 г. се предвижда малките земеделски стопани да бъдат сред приоритетите на аграрната политика.

Интервенция „Плащания за малки земеделски стопани“ е планирана в стратегическия план по ОСП. Интервенцията „Плащания за малки земеделски стопани“ е опростена алтернатива за плащане на кръгли суми на земеделски стопани, при облекчени административни условия и с по-голяма добавена стойност за фермерите.

Бенефициентите на кръгла сума няма да бъдат освободени от изискванията за условност, схемата не е допълняема на другите, не би могла да бъде обвързана с животни, или с еко-схеми, като допълнителен качествен елемент, създаващ условие за по-високо плащане. Интервенцията е за дребните земеделски стопани на ежегодна база, които са подали заявление по базовата схема. Кандидатите по схемата следва да изпълняват минималните изисквания за получаване на директни плащания, за да могат да се възползват от целевото подпомагане. По този начин ще се осъществи подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост и ще се подобри продоволствената сигурност.

С оглед на уязвимостта на дребните земеделски стопани и важността на запазването им в земеделските райони, се предвижда годишно плащане под формата на еднократна сума от 1250 евро, която заменя директните плащания. Годишното плащане отразява потребността от подпомагане на доходите на земеделските стопани, с цел сближаването им със средното равнище на доходи в другите сектори в икономиката, както и необходимостта от повишаване на ефективността на подкрепата и увеличаване на икономическия потенциал на малките и средни стопанства.

Малката площ, която стопанисват дребните фермери, носи малък екологичен ефект, респективно - оказва незначително въздействие върху спазването на стандартите в рамките на предварителните условия. Във връзка с това, малките земеделски стопани - бенефициенти по интервенцията ще подлежат на опростена система за контрол във връзка със спазването на предварителните условия съгласно чл. 83(2) а) и чл. 83 (6) е) от Хоризонталния регламент.

Преразпределителното подпомагане от 2023 г. – насочено към малки и средни стопани

Планираната единична сума през първата година на прилагане ще е около 107,59 евро/ха

Интервенцията „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ в Стратегическия план на България за периода 2023-2027 е инструмент за ефективно насочване на подпомагането към малките и средните по размер земеделски стопанства. Интервенцията представлява необвързано с производството плащане на хектар, което се предоставя като допълнително финансово подпомагане за първите 30 хектара на земеделските стопанства в страната, с максимален размер на стопанствата до 600 хектара.

В обхвата на подпомагането се включват всички малки и средни земеделски стопанства в сектора на плодовете и зеленчуците и в сектора на житните, маслодайните и протеиновите култури, съгласно Анализа за структурата на стопанствата, които не могат да се възползват от предимствата на икономиите на мащаба на големите стопанства.

Допустимите бенефициенти са земеделските стопани, които имат право на плащане по интервенцията „Основно подпомагане на доходи за устойчивост“. Планираната единична сума през първата година на прилагане се прогнозира за бъде около 107,59 евро на хектар.

Димитър Ванев, НССЗ: Науката ще работи върху това, което е необходимо на фермера

Земеделците, които ползват дигитални инструменти, ще бъдат много по-конкурентоспособни

Системата за знания и иновации в селското стопанство AKIS ще бъде създадена с цел подобряване на връзката между науката, съветниците и бизнеса, като се улесни трансферът на научни знания в практиката. Основни участници ще бъдат от публичния сектор, науката, съветническите услуги, образованието и обучението, бизнеса, медиите и други.

„Целта на AKIS е да създаде една добра връзка между фермера, съветника и научния работник. Ще бъдат разработвани иновации, чиято необходимост е породена от желанието на фермера. Т.е. научните изследвания трябва да тръгват отдолу нагоре или науката ще работи върху това, което е необходимо на фермера“, подчерта Димитър Ванев, гл. директор на Главна дирекция "Съвети в земеделието и Аналитична лаборатория" в НССЗ.

Като основна консултантска организация в страната, Националната служба за съвети в земеделието ще бъде ключов участник в Системата за знания и иновации в селското стопанство.

„Съветникът ще се явява като посредник в двете посоки – първо, да представи пред науката какви са нуждите на фермерите, и второ - когато има разработени нови дигитални инструменти или други иновации, да помогне за техния трансфер в практиката. Много е важно фермерът да знае какво иска да постигне, а съветникът да му каже точно какъв инструмент да ползва, защото понякога тези инструменти или иновации може да са приложими за едно голямо стопанство, например, в област Добрич, но да не са приложими за някое средно или малко стопанство, примерно, в област Благоевград.“

Фермерите, които не са се дигитализирали и не ползват иновации, много по-трудно ще оцелеят на пазара, смята Димитър Ванев. Ползването на дигитални инструменти е свързано с намаляване на разходите за торове, препарати, семена. Тези фермери, които ги приложат, със сигурност, от една страна, ще си намалят разходите, а от друга - ще си увеличат добивите. Естествено, те ще станат много по-конкурентоспособни.

„Планираме за новия програмен период да разработим типове консултации по отношение на дигитализацията и иновациите. Т.е., когато при нас дойде един фермер, който отглежда, примерно, 100 дка ябълки, да му представим кои са най-подходящите за него иновации и дигитални инструменти и вече на база на неговите финансови възможности и желания, той да инвестира в тях.“

 

Виж статията в ПДФ формат тук...

Автор: Списание АгроКомпасПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Интерагри с първи юбилей през 2023 г.
Даниел Минев, Изпълнителен директор на ИНТЕРАГРИ България: Стремим се да създаваме добавена стойност за нашите клиенти

При Но-тил – питай патило!
Опитът и принципът проба-грешка дават готовите решения на всички, които искат да правят Но-тил

AgroHub.BG – където земеделието среща технологиите
До април 2023 г. предстои създаването на Национален демо център в Пловдив

От IT сектора до... биолешниците
Стимулът - да отглеждам чиста храна, казва Калоян Гичев

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg