Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Понеделник, 06 Февруари 2023

Януари 2023

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: Инвестиции Брой: Юни 2022
В новата ОСП заложеното финансиране за подхода ВОМР е до 10% от бюджета за земеделие
ЕС прилага 30 години подхода ЛИДЕР – какви са ползите?

В новата ОСП заложеното финансиране за подхода ВОМР е до 10% от бюджета за земеделие

print

e-mail facebook

България започва да прилага подхода ЛИДЕР в периода 2007- 2013 година. Подходът включва 57 общини и обхваща около 25% от територията на страната, с население малко над 800 хил. души. Договорени и изпълнени са над 1300 проекта за инвестиции в малките местни общности.

В настоящия програмен период в България има вече 64 МИГ, територията на прилагане на подхода ЛИДЕР вече представлява около 50% от територията на страната, като в Местните инициативни групи са включени 117 общини и население над 1,6 млн. души. До края на програмния период се очаква да бъдат договорени и изпълнени 2500 проекта, които да подобрят условията на живот в малките населени места.

Стефан Спасов, началник на отдел „Водено от общностите местно развитие“, МЗм: „В момента тези Местни инициативни групи изпълняват своите стратегии за местно развитие, като общият бюджет, който е договорен по Подхода, е около 400 милиона лева.“

В настоящия програмен период финансирането по подхода ЛИДЕР е многофондово – 5 управляващи органа финансират стратегиите за местно развитие. Програмата за развитие на селските райони е водещ управляващ орган по подхода. ЛИДЕР черпи още ресурси от програмите: Околна среда, Иновации и конкурентоспособност, Наука и образование за интелигентен растеж, Развитие на човешките ресурси.

Стефан Спасов: „По всяка от тези програми процентът на усвояемост е висок, но е в различна степен. Варира от 60 до 85-90% степен на договаряне и около 50% вече се стремим степен на разплащане.“

Сегашният програмен период трябва да приключи в края на тази календарна година.

Стефан Спасов: „До края на този програмен период предвиждаме успешното приключване на стратегиите за местно развитие и изготвянето на новите стратегии, като в момента има открит прием за подготовка на нови стратегии.“

Какви ще са промените по подхода ЛИДЕР?

Стефан Спасов: „Единствената промяна по Подхода е, че ще се опитаме да подобрим прилагането му, като създадем по-добри условия на Местните инициативни групи и осигурим повече средства за тяхната работа и основното нещо е, че при Подхода ще има по-голямо покритие на територията на страната, за да могат всички общини да се възползват от неговите възможности.“

Една от образцовите Местни инициативни групи в страната е МИГ Разлог.

Венета Нанева, изпълнителен директор на МИГ Разлог:

„Местна инициативна група Разлог е създадена през 2009 година, като публично-частно партньорство между местната власт, стопанския сектор и гражданския сектор.

През 2010 година МИГ Разлог беше официално регистрирана, като Сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Изпълнението на първата стратегия започна през 2011 година за програмен период 2007-2013 г. Финансирани бяха 32 проекта на микропредприятия, земеделски производители, неправителствени организации и на община Разлог. Това помогна за благоустрояването, за създаването на местни партньорства, за инвестиции в ново оборудване и технологии за малкия бизнес, за земеделските производители и не на последно място - това способства за генериране на нови работни места и качествена заетост.“

С натрупания опит МИГ Разлог надгражда своята Стратегия за местно развитие. И може да се похвали с добри резултати.

Венета Нанева: „През настоящия период ние изпълняваме втора по ред стратегия. Тя е еднофондова. Финансирана е само от Европейски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020 година. Стратегията ни се изпълнява чрез седем мерки с финансиране над 3 милиона лева. Голяма част от проектните предложения вече са одобрени. Договорите са сключени. Можем да кажем, че имаме шест напълно изпълнени проекта към настоящия момент, които са и разплатени. В процес на изпълнение са друга част от проектите, а предстои обявяване на още три процедури за прием на проектни предложения.“

МИГ Разлог има натрупан опит и с проекти по трансграничното сътрудничество.

Венета Нанева: „През настоящия период изпълняваме четири проекта за транснационално сътрудничество по Мярка 19.3 на ПРСР и с това до голяма степен компенсираме еднофондовата стратегия. Създадохме много партньорства с МИГ от Италия, Чехия, Хърватска, Испания, също и с Местни инициативни групи от България. Виждането ни за новия програмен период е многофондова стратегия с проучване на актуалните потребности на бизнеса и на неправителствения сектор. До голяма степен тези потребности за променени във връзка със ситуацията. След пандемията, икономическата криза в момента, но ние искаме в най-голяма степен да отговорим на местните потребности и да работим за развитието на местната общност и за благоустрояване на територията.“

Многофондово финансиране и адекватен отговор на местните потребности – това е успешният модел за постигане на по-добри резултати в малките населени места - при изпълнението на местните стратегии по подхода Водено от общностите местно развитие, смята Венета Нанева.

Добър пример е и работата на Местна инициативна група Елхово – Болярово.

Нели Кадиева, изп. директор на МИГ Елхово-Болярово и председател на Българска национална ЛИДЕР мрежа:

„Местна инициативна група Елхово беше създадена през 2010 година през програмен период 2007-2013, като изпълнихме успешно стратегия за местно развитие. Тя беше насочена към насърчаване и подпомагане на бизнеса, т.е. на земеделските производители, неземеделските фирми, на културата, читалищата, така и подпомагане общините за инвестиции в публична инфраструктура.

През настоящия програмен период 2014-2020 година към МИГ-а се присъедини и община Болярово. Вече работим на територията на двете общини чрез финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

С допълнителните средства, осигурени чрез преходния регламент, на територията на МИГ Елхово-Болярово ще бъдат инвестирани около 3,7 млн. лева. В процес на изпълнение са много проекти, насочени както към земеделските производители и тяхното подпомагане, към дребни местни производства, преработка на местни продукти, хранителни и нехранителни, така и към дребна по мащаби публична инфраструктура. Само един проект имаме изпълнен. Има забавяне в разглеждането на проектите от 2018 до момента. В момента правим прием почти по всички мерки. Има останали средства и се надявам, че успешно ще бъдат инвестирани, защото тази инвестиция води със себе си и инвестиция от страна на бизнеса. Надявам се всичко да стане успешно.“

Автор: Списание АгроКомпас
Целия материал четете в брой Юни 2022ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Интерагри с първи юбилей през 2023 г.
Даниел Минев, Изпълнителен директор на ИНТЕРАГРИ България: Стремим се да създаваме добавена стойност за нашите клиенти

При Но-тил – питай патило!
Опитът и принципът проба-грешка дават готовите решения на всички, които искат да правят Но-тил

AgroHub.BG – където земеделието среща технологиите
До април 2023 г. предстои създаването на Национален демо център в Пловдив

От IT сектора до... биолешниците
Стимулът - да отглеждам чиста храна, казва Калоян Гичев

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg