Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Четвъртък, 01 Декември 2022

Ноември 2022

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: ОСП - Научи повече Брой: Юли 2022
Петя Ставрева: По-развити селски райони означава стартиране на регионални програми, подобряване на свързаността и инфраструктурата и създаване на възможности за дигитална трансформация
Председателят на ПП „Обединени земеделци“ взе участие в Rural Pact Conference, организирана от ЕК

Петя Ставрева: По-развити селски райони означава стартиране на регионални програми, подобряване на свързаността и инфраструктурата и създаване на възможности за дигитална трансформация

print

e-mail facebook

 

Г-жо Ставрева, Вие бяхте сред участниците на конференцията за селските райони Rural Pact Conference, която се проведе в Брюксел. Каква беше целта на събитието, организирано от ЕК?

Това е една стратегическа конференция за бъдещето на политиките за развитие на селските райони в ЕС в периода до 2040 година. Миналата година Европейската комисия представи дългосрочна визия за развитие на селските райони и този стратегически документ, който беше дискутиран на конференцията, е част от политиките на ЕК в партньорство с различни организации, представители на местни, регионални власти, на организация на производителите, представители на неправителствения сектор, на общностите в селските райони.

Концепцията на този документ е създаване на една голяма мрежа на регионално, национално и европейско ниво, като ЕК се опитва да покани максимално широк кръг участници, които да се включат в дискусиите, да бъдат активни и да дадат своите препоръки.

На форума присъстваха около 500 представители на всички европейски държави. Основен акцент беше представянето на дългосрочната визия от председателя на Комисията по земеделие, също така и от еврокомисаря по земеделие, който акцентира на необходимостта от включване на повече активни страни при дискусиите, за да може този документ да бъде съобразен с нуждите и възможностите на жителите на селските райони и на всички, които са част от селските райони на ЕС.

Какви са основните приоритети на европейските политики по отношение развитието на селските райони?

И за ЕК, и за всички нас е много важно да има устойчивост. Селските райони да бъдат много по-свързани, да бъдат увеличени инвестициите. Нека да не забравяме, че политиката на ЕС, освен подпомагане на земеделието, е и да се намали изостаналостта на селските райони.

По време на дискусиите подчертах, че са необходими повече инвестиции в малките населени места, с цел създаване на по-добри възможности за заетост и нова инфраструктура в селските райони. Необходимо е включване на всички общности за изграждане на мрежи за партньорство между местна власт, неправителствен сектор, земеделски производители. Включването на младите хора, на младите фермери, на организациите и асоциациите на производителите, както и на местната власт, която да бъде част от процеса при вземане на решенията.

Едно от предложенията на ПП „Обединени земеделци“ е за стартиране на регионални програми, не само на една национална програма. През регионалните програми ние можем да се съобразим със спецификите и нуждите на всеки един регион.

Една от много важните дискусии беше за възраждането на селските райони и създаването на активни селски общности, където смятам, че България трябва да положи много усилия, защото имаме голям потенциал, който можем да развием.

Какви са амбициите на ЕК?

Това, което ЕК представи в своя екшън план, е свързано с ускорено развитие, тъй като 80% от територията на ЕС попада в така неречените селски райони, но в тях живеят под една трета от населението на ЕС, което означава, че тези региони имат голям потенциал и възможности за развитие. Насърчават се проекти, свързани с окуражаване на младите хора, на жените да участват по-активно в различни дейности в селските райони, както и създаване на мрежи и организации, които на различни нива да си сътрудничат за едно по-ускорено развитие.

Предстои до края на следващата година този документ, който дискутирахме, да бъде завършен в неговия пълен вид.

Взаимодействат ли си целите на този пакт за селските райони с тези на новата ОСП?

Да, този пакт е част от новата ОСП на ЕС. Нека, също така, да споменем новите тенденции, свързани с дигитализацията, с въвеждането на иновациите, със създаването на така наречените умни селища, което е една предпоставка да привлечем и повече млади хора в този процес на възраждане на селските региони.

Кои са добрите примери от Европа?

Давам за пример Франция, където действат близо 80 регионални програми за развитие на селските райони. Така много по-успешно се осъществяват приоритетите.

Друга държава, която работи много успешно, е Испания. Виждаме, че и Италия също е много активна по отношение на политиката за развитието на селските райони.

Къде сме ние?

България също има успешни инициативи, но в нашата страна се намират едни от най-изостаналите райони от ЕС, което е голямо предизвикателство и ни задължава, като общество, като държава, да положим повече усилия, за да могат хората, които живеят в най-малките населени места, да получат една различна перспектива за развитие и да усетят реалните ползи от европейските средства и членството на България в ЕС.

Върху какво България трябва да работи по-усилено, за да наваксаме?

Трябва да се фокусираме върху малките населени места и създаване на нови условия за заетост. Да стартираме регионални програми. Да има по-засилен и качествен мониторинг на управлението на средствата за развитие на селските райони, за да не бъдат допускани злоупотреби. Да насочим повече средства към максимално широк кръг жители. Т.е. не малко на брой проекти за по-големи суми, а по-скоро повече проекти, които могат да стигнат до повече хора, живеещи в селските райони на България. Не можем да си позволим да имаме център и изоставаща периферия. За съжаление, част от селските райони са в едно необлагодетелствано положение, но имаме възможност да променим тази перспектива и аз смятам, че пандемията показа, че много хора от градските райони се насочиха към малките населени места, което показва един потенциал, който имат българските села. Време е държавата да обърне фокуса, насочвайки ресурс и поставяйки приоритетно развитието на малките населени места.

Дългосрочна визия за селските райони: За по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони в ЕС

В селските райони на ЕС живеят 137 милиона души, което представлява почти 30 % от неговото население и над 80 % от територията му. Социалните и икономическите промени през последните десетилетия засягат селските райони. Целта е да се преодолеят предизвикателствата и опасенията, произтичащи от тези промени, като се използват и поуките, извлечени от пандемията от COVID-19. Планът определя средства за подобряване на качеството на живот в селските райони, постигане на балансирано териториално развитие и стимулиране на икономическия растеж. Оживен пейзаж от живот и ландшафт, селските райони в Европа ни осигуряват храна, домове, работни места и основни екосистемни услуги.

За да се гарантира, че селските райони могат да продължат да изпълняват тези основни роли, в съобщение на Европейската комисия се определя дългосрочна визия за селските райони на ЕС до 2040 г. В него се набелязват области на действие за по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони и общности.

По-силни селски райони

Селските райони следва да бъдат дом на овластени и жизнеспособни местни общности. Предоставянето на възможност както на жените, така и на мъжете да участват активно в процесите на вземане на политики и вземане на решения, включващи широк кръг от заинтересовани страни и мрежи, както и всички равнища на управление, е от ключово значение за разработването на съобразени с конкретните условия, ориентирани към местните условия и интегрирани политически решения и инвестиции.

Следва да се разработят новаторски решения за предоставянето на услуги, като се използват максимално възможностите, предлагани от цифровите инструменти, и се насърчават силно социалните иновации.

Свързани селски райони

По-нататъшното развитие на селските райони зависи от това те да бъдат добре свързани помежду си и с крайградските и градските райони. Това ги прави по-лесни за достигане, като същевременно подобрява достъпа до по-широк набор от услуги за местните общности.

Поддържането или подобряването на обществените транспортни услуги и връзки, както и задълбочаването на цифровите инфраструктури, са от съществено значение за осигуряването на по-добра свързаност на селските райони на ЕС.

По-устойчиви селски райони, които насърчават благосъстоянието

Опазването на природните ресурси, възстановяването на ландшафта, включително културните, екологизирането на селскостопанските дейности и съкращаването на веригите на доставки ще направят селските райони по— устойчиви на изменението на климата, природните опасности и икономическите кризи.

Като доставчици на услуги, които защитават екосистемите и решения за въглеродна неутралност, селските райони играят ключова роля в устойчивата био- и кръгова икономика.

Проспериращи селски райони

Селските райони могат да станат по-проспериращи чрез разнообразяване на икономическите дейности в нови сектори с положително въздействие върху заетостта и подобряване на добавената стойност на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Диверсификацията на икономическите дейности следва да се основава на устойчиви местни икономически стратегии, включително мерки, които правят средата им привлекателна за предприятията и разширяват цифровата грамотност. Това ще допринесе за запазването на справедлив дял от стойността, генерирана от селското стопанство в селските райони.

 

Виж статията в ПДФ формат тук...

Автор: Списание АгроКомпасПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
От компютрите - до живота на село
Тони Кичуков: Започнахме да гледаме животните като домашни любимци, но не се прави така. Това е бизнес!

Биопроизводителят Калоян Съев – пример за мераклийска работа
Калоян е механизирал част от своето стопанство, има планове за закупуване на още техника

Преработвателният бранш поддържа стабилност въпреки кризите
Високи цени, свиване на производството, по-малко инвестиции, но въвеждане на нови продукти

Инвестиции, сдружаване, роботизиране на работните процеси в сектора на плодовете и зеленчуците
Заради високата цена на енергията, преработватели сами си произвеждат ток чрез фотоволтаици

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg