Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Вторник, 03 Октомври 2023

Септември 2023

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: Инвестиции Брой: Юли 2022
Ивона Новакова: Целим да предоставим информация на земеделските стопани, така че да намалим евентуални санкции при директните плащания в бъдеще
Ползата от ОСП се вижда, като излезем на терен, казва гл. експерт координатор на Териториален областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил

Ивона Новакова: Целим да предоставим информация на земеделските стопани, така че да намалим евентуални санкции при директните плащания в бъдеще

print

e-mail facebook

Разкажете какви услуги извършва НССЗ, защото се оказва, че малко хора знаят, като дойдат тук, какво могат да очакват от Вас.

Земеделските стопани, които дойдат в офиса, биха могли да получат напълно безплатно информация относно Програмата за развитие на селските райони, съвети, консултации по теми, които са свързани с техните стопанства, т.е. информация относно технологиите при отглеждането на културите и селскостопанските животни в техните стопанства. Биха могли да получат информация относно възможностите за подпомагане по различни европейски и национални мерки.

По Програмата за развитие на селските райони по кои мерки подпомагате стопанствата?

Службата за съвети в земеделието изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Съдейства безплатно при изготвянето на проектни предложения и на малките земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за малки стопанства.

Съдействаме на фермерите при подаването на самото проектно предложение в ИСУН. След одобрение на проектното предложение фермерите изцяло могат да се доверят на експертите на службата за консултации и съдействие при евентуални въпроси от страна на оценителната комисия. Също така, съдействаме на земеделските стопани при подготовката и подаването на заявките за второ плащане.

През двата приема на подмярка 6.1 през настоящия програмен период НССЗ е изготвила над 2200 проектни предложения на младите фермери, с което сме им спестили почти 5 милиона лева разходи за консултантски услуги. Специално в офиса в Кюстендил при двата приема сме изготвили 81 проекта по подмярка 6.1.

По подмярка 6.3 през четирите приема тук сме изготвили 224 проектни предложения, а НССЗ като цяло - над 6300 проекта, с което сме спестили почти 6 милиона лева разходи на земеделските стопани за консултантски услуги.

Освен изброените услуги, предоставяме консултантски пакети, в които са включени съвети, анализ и оценка на дейността на стопанствата. Т.е. предоставяме им информация относно законоустановените изисквания за управление на земята, националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние, с цел да намалим евентуални санкции по директните плащания в бъдеще.

Предоставяме информация и относно интегрираното управление на вредителите по земеделските култури, правилата за добра земеделска практика, безопасните условия на труд в земеделските стопанства. Можем да им дадем информация и съвети относно регистрацията им като земеделски стопани, относно наемането и закупуването на земеделски земи, правим почвени проби и препоръки за торене.

Забелязва ли се една устойчивост при малките стопанства?

Да, това се получава с постоянство и упоритост. Много от земеделските стопани, които са кандидатствали в предишния програмен период по подмярката за полупазарни стопанства, сега кандидатстват и по подмярка 6.3. Развиват своите стопанства. Убедихме доста от тях да кандидатстват и по подмярка 4.1.2 и да инвестират в своите стопанства и по-конкретно да закупят земеделска техника за първичното си селскостопанско производство.

Каква е ползата от ОСП?

Тя се вижда, като излезем на терен – преди години имаше доста пустеещи земи, сега всички земи се обработват и се поддържат в добро състояние.

 

Автор: Списание АгроКомпас
Целия материал четете в брой Юли 2022ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
МИГ – Чирпан – екип от сърцати и дейни хора, които помагат на местното предприемачество да се развива
Да обичаш местната територия

Shelbourne осигурява по-високи добиви – как?
Александър Китев разкрива детайлите на Но-Тил жътвата

Споделен опит от дългогодишно прилагане на минимални обработки
Изводи, направени от оперативна група ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност“

Тодор Джиков: Искаме да запазим картофопроизводството в България
Кирил Мързев: Които останем, ще сме едва ли не бутикови производители

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg