Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Петък, 01 Декември 2023

Октомври 2023

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: Рентабилност Брой: Май 2014
НССЗ може да отговори на потребностите от консултиране на земеделските производители
Проучването е извършено на база на 1 733 анкетирани

НССЗ може да отговори на потребностите от консултиране на земеделските производители

print

e-mail facebook

За да може Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) най-добре да се подготви за новия програмен период по Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014-2020 г. и да бъде изцяло в услуга на земеделските производители, като им предлага подходящите съветнически услуги, е необходимо Службата да има адекватна информация и данни доколко е необходима предоставяната от НССЗ консултантска помощ за земеделските производители за развитие на техните стопанства в т.ч. за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани по различни европейски и национални схеми за подпомагане.

В тази връзка в края на м. ноември 2013 г. се извърши специално изследване под формата на анкетно проучване от външен екип научни работници с необходимата квалификация, които разработиха методология за провеждане на изследването, определиха извадката от лица, които да бъдат включени в анкетното проучване и обобщиха резултатите от изследването. Анкетното проучване е извършено на база на 1 733 анкетирани, представителна извадка по области въз основа на данни от преброяването през 2010 г. Двата основни изводa са:

1. Земеделските производители имат значителна нужда от консултантската помощ на НССЗ, за да развиват своите стопанства в т.ч. при кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани по различни европейски и национални схеми за подпомагане.

2. НССЗ е най-предпочитаният и най-достъпен консултант за малките земеделски стопанства.

Други важни резултати са следните:

3. 94,9% (1 639 бр.) от анкетираните считат, че НССЗ в най-голяма степен може да отговори на потребностите от консултиране на малките стопанства за новия програмен период 2014-2020 г. На второ място по този показател са областните дирекции „Земеделие” (ОДЗ) – 28 бр. (1,6%) и на трето място – ДФЗ-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) – 26 бр. (1,5%). На останалите консултантски държавни и частни организации, фирми и консултанти се падат 34 бр. (2%).

4. Голяма част от анкетираните (63% – 1 090 бр.) заявяват, че трябва да бъде засилен капацитетът на НССЗ, чрез увеличаване на броя на експертите в териториалните областни офиси и/или чрез разкриване на общински консултантски центрове.

5. 90% (1 548 бр.) от анкетираните считат, че без помощта на експертите на НССЗ ще се затруднят значително при набирането на информация и кандидатстването с проект по новата Програма за развитие на селските райони и/или по други схеми и мерки за подпомагане.

6. Анкетираните поставят на първо място сред съветническите и консултантски услуги, от които се нуждаят, разработването на проекти по новите мерки за развитие на селските райони – 1 596 бр. (92,2%). На второ място са консултациите, свързани с изпълнение на вече одобрени проекти по мерките за развитие на селските райони – 1 004 бр. (58%). На трето място е консултирането по специфични технологични въпроси в растениевъдството и/или животновъдството – 803 (46.4%).

7. Анкетираните са оценили като важна нуждата от „мобилни консултантски офиси”, като 79% (1 343 бр.) са посочили, че биха ползвали „мобилни консултантски офиси”, ако посетят тяхното село или тяхната община.

 

Автор: Списание АгроКомпасПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
25 години Мегатрон
Гостите на официалното събитие бяха сърдечно поздравени от изпълнителния директор Ифтах Шахам

За младия Но-тилър, който (не) обработва 10 000 дка
Калин Панайотов и Александър Китев: 5-годишно приятелство и доверие

Иван Иванов: Печелившият модел в животновъдството е всяка ферма да има достатъчно земя, за да си произвежда фуража
Фермерът отглежда породите Средностаропланинска овца и Асаф

Радостин Стойчев: Създал съм нещо, продължавам напред!
В стопанството си край Самоков земеделецът отглежда малини, ягоди, боровинки, къпини, череши

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg