Четете онлайн списание Агрокомпас
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Вторник, 22 Май 2018

Май 2018

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: Актуално Брой: Юли 2016
Оценка на екосистемните услуги, предлагани от горите в НП „Централен Балкан“
Като 5 314, 88 лв. на хектар за година ги определи проект по ОП „Околна среда“

Оценка на екосистемните услуги, предлагани от горите в НП „Централен Балкан“

print

e-mail facebook

Природата на разположения в сърцето на Стара планина Национален парк „Централен Балкан“ притежава изключително биологично разнообразие, обособено в екосистеми (съвкупност от нежива среда и обитаващите я живи организми). Те осигуряват на обществото неосъзнато голям брой услуги, които дори не познаваме. Със статут на защитена територия Паркът опазва уникално богатство от горски масиви, растителни и животински видове, дива природа с неописуеми пейзажи, скални феномени, дивни водопади. Това го прави предпочитано място за отдих на всички българи и любима дестинация на туристи в световен мащаб. Местните хора от неговите околности развиват традиционен земеделски поминък и занаяти с осъзната отговорност за запазване на тази уникална среда, следвайки принципите на устойчиво ползване на ресурсите ѝ.

За всички е ясно, че екосистемните услуги на Парка имат значителен принос за качеството на живота на хората почти в цялата ни страна. Същевременно видимо е, че индиректните ползи са в пъти по-големи от директните материални ползи от екосистемите. Затова всички видове стойност на природния капитал трябва да се включват в изчисляването на ползите и загубите от инвестиционни проекти, които по един или друг начин ги засягат. Очакванията са стойността на екосистемните услуги в бъдеще да нараства и това ще става главно поради загуба на екосистеми. До такива изводи стига докладът за остойностяването на екосистемните услуги, на Дирекцията на НП „Централен Балкан“, давайки реална представа за финансовата стойност на предлаганите екосистемни услуги от горите на Парка с проекта „Централен Балкан – парк за всички“ по Оперативна програма „Околна среда“, одобрен за финансиране през юли 2012 г. Финализираната по него през 2015 г. Оценка на екосистемните услуги на парка беше представена от eксперт инж. Добромира Димова от „Екоиновации“ ООД в рамките на Четвъртото обучение на Асоциацията на парковете в България от 30 май до 3 юни т.г. в гр. Трявна в рамките на проекта „За Балкана и хората“ и неговата мисия да покаже предимствата на модела, при който свързваме опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони.

Стана ясно, че при остойностяването на екосистемните услуги е използвана площ 41 926,5 ха (58%), която включва залесени площи и нелесопригодни площи, обрасли с дървесна и храстова растителност, за които има изчислен запас, съгласно нова инвентаризация по самия проект. Представен беше списъкът, включващ 16 вида екосистемни услуги, които реално се предлагат от горите на НП „Централен Балкан“. Инж. Димова посочи използваните методи за остойностяването на всяка екосистемна услуга. При осигуряването на хранителни продукти, получавани от недървесните ползвания от горите на Парка и това на дървесина, методът е пазарен. При достъпа до генетични ресурси се използва методът на обществената оценка или трансфер на тези ползи от други защитени територии, където ги има. Осигуряването на вода, като екосистемна услуга на парка, се оценява с метода на обществения избор.

Стига се до конкретни параметри на изчисленията за стойността на екосистемните услуги на Парка. Според изнесената презентация от инж. Димова стойността на екосистемната услуга, която представлява ползванията от недървесните продукти от горите на 1 хектар гора на година, изчислена на база на възприет метод при усреднени стойности и предположения, е 3,05 лева.
За общата стойност на екосистемната услуга – осигуряване на дървесина от горите на парка експертите, разработили проекта, стигат до 8,81 лева на хектар на година.

Използвайки метода на трансфера на ползите за остойностяване на екосистемната услуга за достъп до генетичен материал, което оказват горските територии на НП „Централен Балкан“, се стига до 5,40 лева на хектар.
Стойността на материалната услуга „осигуряване на вода” от горите на територията на НП „Централен Балкан“ е изчислена по проекта като 428,84 лева на хектар годишно.

За стойността на усвоените емисии СО2 годишно, на единица площ в горите на Парка, експертите по проекта получавават 718,80 лева на хектар на година.
Стойността на водорегулиращата и водозащитна услуга от водоохранните гори на територията на НП „Централен Балкан“ за една година е 1 078861 лв. или 67,01 лв. на хектар.

 

Автор: Мариела ИлиеваПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Цялостна растителнозащитна технология за лозарите и овощарите от БАСФ
На семинар в Бургас компанията презентира новите си продукти

Автомобили за... настроение
София Франс Ауто предлага PIAGGIO COMMERCIAL VEHICLES у нас

КАН Генезис - отличен гранулиран тор за основно почвено торене на есенни и пролетни култури
Това е най-ефикасният азотен тор за неутрални и кисели почви

Международни дни на полето от 5 до 7 юни
Аграрният университет и DLG Селскостопанско общество събират агросектора в Пловдив

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg