Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Сряда, 17 Август 2022

Юли 2022

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: Актуално Брой: Ноември 2017
Който замръсява подпочвените води, ще плаща за почистване
Невена Петрова - директор Дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“, ЦОРХВ

Който замръсява подпочвените води, ще плаща за почистване

print

e-mail facebook

- Г-жо Петрова, разкажете ни за проекта за наредбата, която предвижда да въведе такса за замърсяване от дифузни източници. Какво представляват те?

- С проекта на наредба, който разработва Център за оценка на риска по хранителната верига са идентифицирани като дифузни източници в земеделските стопанства продуктите за растителна защита, торовете, но също и продуктите от животновъдството и аквакултурните стопанства. Целта е да се въведе такса, която да покрива разходите направени за неутрализиране на замърсяването от дифузните източници. Дифузните източници представляват замърсяване, причинено от човешката дейност, което не е пряко. Важно е да се каже, че дифузният замърсител не представлява пряко отвеждане на зъмърсителя във водите, а е в резултат от просмукването му в почвата.

- Бихте ли посочили пример?

- Пример за това е употреба на даден тор с високо съдържание на азот след това се открива наличие на нитрати в подпочвените води. Именно това е в резултат на дифузно замърсяване.

- Какви са конкретните суми по тарифата, която изготвяте?

- Стойностите, които са предвидени по тарифата са около 1 лв. за крава. Също около 1 лв на дка, в зависимост от количествата употребени продукти за растителна защита или торове на декар от земеделската земя, на която се отглежда растителна продукция.

- Защо се въвеждат тези такси и кого ще касаят?

- Таксата се въвежда в резултат от приложение на Директива 2060, която е отразена в Закона за водите с промени през 2015 г. Ясно дефинирано означава „замърсителя да плаща“. Затова е много важно да се определят точно и правилно задължените лица, които ще плащат. Но със сигурност лицата, които замърсяват ще трябва да бъдат санкционирани.

- Кога ще влезе в сила документът?

- Беше предвидено да влезе в сила от тази година, но все още има върху какво да се работи. Правим всичко възможно да финализираме дейността и тази тарифа да е факт, въпреки че до края на годината няма да се справим. Един нормативен акт изисква съгласуване със заинтересованите страни, освен това трябва да запознаем всички с проекта на наредбата, задължително се налага да отразим постъпилите бележки. Тоест законоустановеният ред за приемане е доста дълъг, така че процедурата трябва да бъде спазена и това няма как да стане за два  - три месеца.

- Кой ще събира парите и как ще бъдат определяни хората, които замърсяват?

- Проектът предвижда, когато се установи замърсяване, тогава да се прилага тази такса. Тоест целта е таксата да не е продуктова, а да е при установяване на щетата. Във всички такси е предвиден корекционен коефициент в зависимост от степента на замърсяване. Колкото по-тежко е замърсяването на водата, толкова съответно ще бъде по-висока сумата или санкцията на обектите, които се намират около водоизточника. Предвидено е сумите да бъдат събирани  от Министерството на околната среда и водите, тъй като те са органът, който се занимава с рекултивацията на засегнатите площи. Веднъж годишно, определени със срокове на база регистрирани животновъдни обекти и на база регистрация на земеделските производители и издадени разрешителни за аквакултурни стопанства.
 

Автор: Диана Александрова
Целия материал четете в брой Ноември 2017



ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Високи очаквания от рапицата на Corteva Agriscience!
PT302, PT303 и PT305CL – новите перспективни предложения

ГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СК и БУЗ УЛТРА – безупречните фунгициди в житни култури
Белхим запазва цените на продуктите за растителна защита, казва Даниел Божанов, търговски директор на компанията

Карповирусин – приносът на ЮПЛ България за 100% защита от източен и ябълков плодов червей
Моментът за третиране срещу второто поколение е определен благодарение на иновативна технология за прогноза и сигнализация

Сава Савов: Ако искаме наистина да бъдем отговорни към природата, биологичното земеделие е бъдещето
Имам доста приятели, които тръгнаха по моя път, твърди младият земеделец

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg