Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Четвъртък, 25 Април 2019

Април 2019

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: Политики Брой: Декември 2017
Горещ чат с Фил Хоуган
Даваме свобода на всяка страна как да прилага ОСП

Горещ чат с Фил Хоуган

print

e-mail facebook

 - Комисар Хоуган, какво е новото в бъдещата ОСП след 2020 г.?

- Ние не планираме революция във връзка с реформата на ОСП. Ние търсим повече от еволюция. Налага се да направим това заради международни споразумения, които са били подписани през 2015 г. по изменение на климата в Париж, както и за изпълнение на целите за устойчиво развитие. Също така и заради питанията на много фермери и много членове в Европейския парламент как да се опрости тази политика. Така че, ние сме за модернизирането и опростяването на ОСП. И това е и което председателят на ЕК Юнкерпоиска от мен да направя.

Без да се изненадвате, но един от въпросите, които получихме още преди официалната презентацията на програмата, е този на Светлана Трифоновска. Тя пита бихте ли обяснили по-добре какво имате предвид под повече свобода за регионите. Предполагам, че въпросът касае идеята да се предостави на съотвените правителства увеличаване на отговорността по отношение изпълнение на целите на ОСП.

В момента повечето от правилата по отношение на ОСП се решават основно от Брюксел. Това понякога причинява много трудности в държавите-членки, защото ние имаме 28 страни. Фермерите и администрацията имат наготово набор от критерии, но има и различни обстоятелства в различните страни. Така че това, което ние се опитваме да направим, е нещата да не се мерят с еднаква мярка, но така че да пасват на всички. Даваме възможност да погледнете по нов начин на използването на ОСП, което ще даде гъвкавост по прилагането й.

В следващата програма 2020 ще имаме силен акцент върху научните изследвания, дигитализацията и иновациите и съответно ще търсим финансова подкрепа за тези програми.

В този ред на мисли Константин Кайзер ни пита как ще се предотврати нелоялната конкуренция между държавите-членки и фермерите от различните страни на ЕК, ако те ще се сблъскат с различни изисквания.

Всички ще бъдат изправени пред еднаквите цели на ЕС.Един от тях е въпросът за по-добри резултати и изпълнението им, свързано с околната среда.Това ще е обща политика и ще очакваме силни механизми за постигането на поставените цели.

Емили Норд току-що ни изпрати въпрос, който попада право в целта на това, което обсъждаме тук. Какъв вид ОСП искаме и какво още може да се направи, за да свържем селскостопанската политика с компетенциите на държавите-членки, които в момента касаятнай-вече здравето, храненето, благосъстоянието?

В документа, който беше публикуван вчера, ние поставяме низ от акценти върху необходимостта от лично здраве, здравето на животните и всички проблеми по отношение на питателната храна и средствата, с които ние произвеждаме тези храни. Това пък касае опазването на околната среда и респект към климатичните промени.

Алън Яго от Корк в Ирландия казва много смело: “Няма храна в бъдеще без млади земеделски производители.” Какво ще бъде направено, за да се гарантира подновяване на младото поколение в селското стопанство?

Както Алън знае,аз самият съм за това младите хора да са със силен приоритет в селското стопанство в следващите ОСП. В документаще видите някои инициативи, които предлагаме. Държавите-членки могат да направят много по отношение на мотивирането на младите хора към селското стопанство, чрез данъчни мерки, чрез програми за мобилни ферми и др. Защото вече не е приемливо да имаме само 6% млади хора под 35-годишна възраст в земеделието. Аз съм решен за силна програма за подпомагане на младите в селското стопанство и хранителната индустрия.

Подобен е и въпросът от фермера Джеймс Хюит. Той пита - как могат да се насърчат страните от ЕС да използват финансови инструменти, с които да предоставят възможности за младите фермери да използват нови форми на кредит?

Имаме повече финансова подкрепа за млади земеделци, за да влязат в селското стопанство. Да има финансови инструменти с нисколихвени заеми за по-дълъг срок на периода на заема за капитални инвестиции.Да вземем например млад фермер, който всъщност няма земя, но има 2000 крави. В случая ще е много добре за него да се възползва от помощта на целенасочени нисколихвени рентабилни заеми, които не се нуждаят от сигурността около цялата ферма пред банката. В такъв случай може да се използва условно продукт, който да го обезпечи, така че да го подсигури за достатъчно време по отношение на плащанията. Това са целеви финансови мерки на мек заем, с които ще можем да помогнем на младите хора да бъдат в състояние да генерират инвестиции за тези конкретни дейности. Ние работим в това отношение с Европейската инвестиционна банка да се направи повече по този проблем.

Хората свързват земеделието в ЕС много често със среден и малък мащаб, и можем да го наречем вероятно модел за земеделие на ЕС. В тази връзка Мария Луис пита как ЕС ще подкрепи по-малките производители, така че те да могат да се съсредоточат върху по-устойчиви земеделски практики и добро качество на продуктите през следващите години.

Аз самият съм роден в семейство, стопанисващо малка ферма в Ирландия, която е петдесет хектара в южната част на острова. Разбира се, когато се прибирах от училище, трябваше да помагам на родителите си за цялата работа. Аз разбирам какво иска да каже Емили. Че трябва да се насочим към по-справедлив начин на плащанията, които имаме в момента за постигане на целите на малки и средни фермери. Ние искаме тези фермери да останат в бизнеса и това е трудно за тях особено, ако имате стокова криза. Ние трябва да им дадем целеви приходи и подкрепа, а също и други опори на управлението на риска при управление на кризи. Трябва, също така, малките и средни земеделски производители да участват с нас в доставката на обществени блага.

Тъй като това комюнике касае бъдещето на земеделието, но също така и производството на храна, можете ли да кажете нещо, което е много лично. Коя е вашата любима храна?

Хаха, ако бях в Ирландия - щеше бъде бекон със зеле или картофи, но сега аз съм в Брюксел и гравитирам към агнешки пържоли.

Хуан Корбалан пита за това, върху което вие работите от месеци насам и е свързано с укрепване на позицията на земеделските стопани в хранителната верига, така че да защитят интересите си при преговорите с големите търговски вериги. Как този въпрос се разглежда в новото съобщение?

Имаме 22 държави-членки в момента, които предприемат определени действия за подобряване на позицията на земеделския производител в хранителната верига. Този факт показва, че има платформа за земеделските производители. Направих това приоритет по време на моето прослушване през 2014 г. Ще има предложения и за 2018 г., които ще се изградят от препоръките на базата на общественото допитване, което отчитам като прогрес. Вие ще видите повече действия, предприети от Комисията да помогне на държавите-членки да подобрят позицията на земеделските стопани в хранителната верига.

В хода на този чат днес повечето от въпросите, които получихме, са за иновации. Но също така и за климата, опазването на околната среда, биоразнообразието. Люк Бас пита как ние ще гарантираме, че земеделските производители ще бъдат мотивирани за по-добри екосистемни услуги, но така че да бъдат правилно възнаградени за тях?

Да, добре, ние предоставяме в съобщението разрешение за гъвкавост, което да позволи на държавите-членки и регионите да използват някои от директните плащания за превръщане в доброволна схема. Ние също имаме условия по отношение на околната среда и климата за всички плащания. Те ще се търсят и в кръстосано спазване, и в агроекологичните схеми, така че да ги направи по-интегрирани, за да се гарантират по-добри резултати. Ние сме напълно наясно с това, което иска Люк. Земеделието трябва да направи голям принос и да си постави по-високи амбиции по отношение на околнатасреда и климата.

Вие сте били на среща и обсъждане на комюникето с правителствата и с членове на Европейския парламент,както и със заинтересованите страни, но въпреки това ще използвам тази възможност да ви задам един много специфичен въпрос. Как бъдещата програма ще гарантира общи и много прости правила в ЕС?

Аз вярвам в опростяване и модернизация на политиката, като ние правим някои промени. Имаме 32 3000 становища в процеса на обществено допитване. Новият модел дава възможност на заинтересованите страни като земеделските производители във всяка държава-членка и региона да имат по-добър достъп до министерствата на земеделието при разработването на стратегията си за ОСП. Също за това как те ще се отнасят към земята във всяка държава. Защото имаме различни обстоятелства, но мерките трябва да се прилагат така че да са в състояние да изпълнят целите на ЕС. Така че ангажирането на отделните членове ще бъде много важно за постигане на стратегия, която отговаря на техните изисквания, но също и е много важно да отговаря на целите на ЕС.

Предоставяне на някои от тези цели, разбирам, включва даване на национални правомощия например, когато става въпрос за подновяване на поколенията. Има въпрос за това какво се предвижда за образованието на млади хора и фермери по отношение на укрепване на храните и храненето по устойчив начин.

Ние ще имаме силна подкрепа за осигуряване на консултантските услуги в целия ЕС. Аз мисля, че консултантски услуги не са достатъчно силни и следователно ще има условия във всяка конкретна стратегия на всички членове на Общността да покажат засилването им, така че земеделският производител да получи приоритизирана помощ, която му е необходима,за да преодолее бариерите и препятствията по пътя на устойчиво селско стопанство.

Въпрос, който продължава да е в новините. Поставен е от Колев. Става дума за глифозата. Какво може да очакваме, каква е вашата позиция по този въпрос?

Аз съм за преупълномощаването, защото съм за научно-базирания подход. Ние имаме няколко възможности за глифозата. Ако нямаме подход, основан на науката, не знам... Не мисля, че можем да направим решения само въз основа на общественото мнение, без независим поглед,извършен по независим начин, ако тези продукти, които според критиците са канцерогенни. Във Франция със сигурност има силно желание да се ползват заместители. Това в бъдеще ще означава, че ние трябва да инвестираме повече в научни изследвания, за да се развива алтернатива на глифозата.

Имаме въпрос за органични торове, става дума за прехода към тях. Как може да се подкрепи това?

Ние реформираме биорегламентите, защото имахме замърсени продукти, идващи извън ЕС, които не бяха в съответствие с тях. Моят предшественик разработи предложение. В крайна сметка имаме някои споразумения на Европейския парламент и Европейския съвет. Аз съм много загрижен и съм съгласен с въпроса, че ние трябва да намалим по-вредния внос от органични пестициди и торове. И това е невероятно, че някои страни все още трябва да се борят с тази възможност да направят това. Ние ще преразгледаме и ще видим какво можем да направим повече в полза на потребителите и в полза на сектора.

Продължава в следващия брой на АгроКомпас

Автор: Невена Ахил - преводПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Христофор Павлов: Пчелите губят ориентация под електропроводите
Кошерите могат да се контролират с телефон

Необходима е повече реклама, че е модерно и престижно да си в този сектор
Марк Де Турк, трейнър-консултант

От ЮМЗ-то до метеорологична станция и високи технологии
Петьо Христов - 28 години професия земеделец

Пламена Куртева - начело на семейната ферма в село Златовръх
Залага на породите Монбелиард и Холщайн-фризийско говедо

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg