Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Понеделник, 06 Февруари 2023

Декември 2022

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: ОСП от полза за всички нас Брой: Юни 2020
Иновациите - необходимо условие за развитие, растеж и постигане на устойчивост на европейската икономика - 2-ра част
Цифровизацията позволява на аграрната икономика да реализира високия си потенциал и да жъне същите успехи като високотехнологичните сфери на икономиката

Иновациите - необходимо условие за развитие, растеж и постигане на устойчивост на европейската икономика - 2-ра част

print

e-mail facebook

Оперативните групи – двигателят в разработването на иновации

За да се случи една иновация в сектора, трябва да е налице група, включваща задължително един земеделски стопанин, който има проблем, и този проблем трябва да бъде разрешен.

В тази група трябва да има и поне един представител от следните субекти: научни институти или опитни станции, висши училища, неправителствени организации, малки и средни предприятия, консултантски организации. Всички в тази оперативна група работят заедно за решаване на проблема на фермера и в това сътрудничество се ражда иновацията. Функционирането на тези групи може да се случи с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони чрез подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейско партньорство за иновации“ по мярка 16 „Сътрудничество“.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на над 39 млн. лв. По процедурата са предвидени средства и за проекти за иновации, насочени към превенция и подобряване на здравословно състояние на животните в земеделските стопанства във връзка с необходимостта от преодоляване на последиците от усложнена епизоотична обстановка в страната.

Мярката беше отворена до 17 февруари 2020 г., като са подадени 50 проектни предложения на стойност 18.1 млн. евро. Те ще бъдат оценявани от Управляващия орган на Програмата по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Опитът на Европа – примери

Около 1000 са създадените оперативни групи в Европа. В повечето държави членки вече са проведени приеми за създаване на оперативни иновативни групи и подбор на предложените от тях иновативни проекти.

Иновации в животновъдството

Какви иновации разработват. Например, в Ирландия семейство животновъди участват в оперативна група. Жената е завършила Технологичен институт, а мъжът й се занимава с млечно говедовъдство. Тя установила, че е има проблем с проследяване здравето на животните и създава софтуер, който позволява в реално време да се проследяват данните, записани от животните, да се види кога те имат нужда от използването на антибиотици. За целта е разработен цифров портал - VirtualVet, който фермерите могат да използват, за да въвеждат болестите и лечението, които се прилагат в техните животновъдни стопанства почти в реално време. Същевременно това улеснява спазването на разпоредбите на ЕС за безопасността и качеството на храните.

VirtualVet събира и визуализира данни за лечението на животни, като дава на фермерите ясна представа за точното използване на лекарствата. Това прави много по-лесно проследяването на техните здравни досиета. Те имат достъп до своите записи по всяко време, например при одити. От друга страна, фермерите могат да се съветват с ветеринарния лекар на стопанството, който може по-лесно и бързо да анализира данните от записите, спестявайки им време.

Същевременно животновъдите имат достъп до данните за тяхната област, като тази регионална информация за животните е обобщена и анонимна. Услугата е безплатна за фермерите, с изричното им разрешение платен достъп до данните може да се предоставя за нуждите на хранително-вкусовата промишленост или съпътстващата здравеопазването на животните индустрия. Цифровизацията на данните позволява на преработвателите на млечни продукти, например, да получат по-добра представа за млякото, което получават за преработка. А тази видимост от своя страна помага за изграждането на доверие по цялата верига на доставки.

И още иновации в животновъдството: Умно хранене и проследяване на здравословното състояние на животните чрез система за мониторинг на хранителната стойност на силажа, прилагане на методи за намаляване необходимостта от антибиотици и много други.

Иновации в овощарството

В областта на овощарството в Белгия има създадена оперативна група „Растение за потребителя“, за да увеличи съотношението на успеваемостта на новите сортове и да намали риска за засаждане на неуспешен сорт. Производителите на плодове са много заинтересовани да преценят дали има нови сортове, които биха могли да им помогнат да отговорят на изискванията на пазара.

„Значителна е финансовата загуба за производителите на плодове, когато след 7 или 8 години установят, че техните ябълки или круши не са търговски привлекателни за пазара или технически не отговарят на настоящите стандарти. В тази Оперативна група разработваме процес, който ще помогне на производителите на плодове да преценят кои сортове да засадят според предпочитанията на клиентите. Обещаващите сортове се оценяват по-бързо, следователно могат да бъдат засадени по-рано и да получат по-добра подкрепа. Този процес ще им помогне да засилят конкурентоспособността си и да намалят риска от провал”, казва Дани Билеманс, главен изпълнителен директор на Белгийския изследователски център Proefcentrum Fruitteelt (PCFruit).

Идеята за този проект възниква през 2014 г., когато секторът на плодовете беше в криза. Създава се широк консорциум, който да отговори на нуждите на производителите на плодове. В него са включени 20 овощари, както и различни изследователски центрове, разсадници, животновъди и фламандското правителство. Оттогава те разработват заедно инструмент за подпомагане на вземането на решения, който да им помогне да решат дали да продължат със съответния сорт плодове. Той разглежда търговските аспекти, например популярния вкус сред клиентите, както и технически аспекти като чувствителността на плодовете към болести, измръзване или бактерии.

Иновации в зърнопроизводството

В зърнопроизводството, например, също има колективни действия, като изграждане на обща сушилня. Оперативната група „Колективна сушилня“ реализира проект, основан на партньорството между зърнопроизводители и говедовъди за добавена стойност към люцерна и оборски тор.

Този проект, разработен от 15 говедовъдни стопанства и 5 производители на зърнени култури, има за цел да насърчи колективните действия по използването на фураж от бобови култури и създаването на слънчева сушилня с висока добавена стойност при използване на оборска тор и жив плет. Проектът разчита на троен мениджмънт на ресурсите - въвеждане на люцерна в сеитбообращението като източник на протеин, като се използва оборски тор за органично подобрение на почвите и използването на нарязана дървесина от живи плетове за осигуряване на допълнителна мощност на слънчевата сушилня. Люцерната намалява от една страна нуждата от химически вещества, същевременно е добър агрономичен подход за подхранване на почвите, а и намалява необходимостта от плевене от друга страна.

Проектът на Оперативната група цели да намали зависимостта от външни доставчици чрез насърчаване на колективен подход на местно ниво между говедовъди и зърнопроизводители, а партньорството да се укрепи чрез траен договор. Този проект се характеризира с много иновативен организационен аспект.

И още иновативни технологии: използване на интелигентни сензори, захранвани от соларна енергия за анализ на почвата и състоянието на растенията; разработване на мобилни приложения, помагащи на фермерите да вземат точни и адекватни решения при напояване и растителна защита; методи за запазване на въглерода в почвата и почвеното плодородие; прилагане на иновативни подходи в борбата с деградацията на почвата и много други.

Цифровизация при късите вериги на доставки

Оперативна група, съставена от фермери, софтуерни разработчици и маркетинг специалисти, която изпълнява проект по Програма за развитие на селските райони на Швеция от 2017 година насам, търси възможности за земеделските производители да подобрят логистичната си ефективност за директни продажби на своята продукцията.

Целта на оперативната група, която изпълнява проект на обща стойност 310 000 евро, е разработването и внедряването на цифрово решение за търговия, което ще позволи на производителите да намалят административните разходи и да достигнат до по-широк кръг клиенти в района на Стокхолм, търсещи продукти местно производство.

От друга страна, директните продажби на потребители или предприятия позволяват на производителите да получат по-висока цена за своите продукти, отколкото ако продават чрез търговци на едро. Но допълнителните административни и логистични разходи често са високи и ограничават способността на производителите да подобрят рентабилността. Това са основните проблеми, чието решение търсят при разработването на платформа за електронна търговия.

Платформата ще подкрепя както клиентите на дребно, така и тези, които искат стоки на едро, а системата ще опрости и автоматизира целия процес на продажба от управлението на запасите, събирането на поръчки и изпълнението до доставката, плащанията, счетоводството, отчитането и планирането. Системата може да се използва от отделни производители или групи производители, например онлайн или физически пазари на земеделски производители, за да получава онлайн поръчки и да координира изпълнението и доставките на клиенти на едро и дребно.

В платформата за електронна търговия е интегриран софтуер за електронни разплащания, който позволява на производителите да имат достъп до всичките си данни за продажбите в една система, включително продажби на клиенти на едро и дребно, извършвани на пазари, фирмени щандове и търговската мрежа, където са дистрибутирани произведените от тях стоки.

В пилотното приложение на платформата се предлагат прясно агнешко, телешко и пилешко месо, яйца, сирене, прясно мляко, брашно, хляб и хлебни изделия от ферми в района на шведската столица. Вторият етап на проекта на Оперативната група включва разширяване на периметъра, както и асортимента на предлаганите продукти като се включат плодове и зеленчуци и се увеличи преработената продукция.

Словенско мобилно приложение помага да разберем произхода на храната ни

Група от словенски преработвателите на храни, заедно със земеделски кооператив и уеб програмист, са разработили Origin Trail, безплатно приложение за смартфони, където можете да проследите пътя на местни храни от фермата до трапезата.

Приложението за смартфони OriginTrail стартира през 2014 г. То е резултат от сътрудничеството между голям брой преработватели, кооператив на земеделски производители и уеб дизайнер от Словения. Това е интернет и мобилно решение, осигуряващо прозрачност по цялата хранителна верига. Потребителите могат да сканират етикета на продукта и да разберат къде е произведено говеждото месо, което искат да купят или ябълките, които харесват дали са със Защитено географско указание.

OriginTrail дава възможност на потребителите да проследят продукти на три хранителни компании и на повече от 1200 местни фермери от Словения (месо, млечни продукти и зеленчуци). Разработено е включването на други преработвателни компании, а в следващите години се присъединяват още два земеделски кооператива с около 400 фермера.

Програма Хоризонт 2020

Както вече стана ясно, освен ПРСР, друг инструмент за подкрепа на иновациите е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации - програма Хоризонт 2020. „По нея има най-различни проекти. Например, Smart AgriHubs проектът, в който ние участваме. Той е един 20 милионен проект по Хоризонт 2020, в който идеята е различните хъбове в отделните страни членки да работят за иновации и внедряване на цифрови технологии в земеделието. В Smart AgriHubs тази година ще може да се кандидатства по съответната тема за финансиране на цифрови иновации“, заяви Светлана Боянова.

Пилотните иновативни експерименти /FIE/ са мястото, където технологичните решения се прилагат на практика и се провеждат с помощта на Цифровите иновационни хъбове, които улесняват достъпа до най-новите знания и опит и технологичната поддръжка, предоставяна от Центровете по компетентност. Те включват фирми, които искат да тестват и експериментират с цифрови иновации и модерни технологии, свързани с техните продукти, процеси или бизнес модели. Извън европейския пул от експерименти за иновации, 28 проекта са изтъкнати като пилотни иновативни експерименти, основаващи се на редица критерии като: иновативността на експеримента; одобрението от съществуващи центрове за цифрови иновации; и степента, до която обединява крайните потребители и доставчиците на технологии, като решава различни селскостопански предизвикателства.

FIE служат като добродетелни примери за успешни и ефективни иновативни експерименти и включват използване на сензори и алгоритми на изкуствен интелект за ранно откриване на болести по културите, оптимизиране на управлението на напояването и мрежа за мониторинг на емисиите. Освен това, в рамките на тези експерименти, концепции и прототипи се тестват за напредък на цифровизацията на агро-хранителния сектор. В крайна сметка продуктите, създадени от тези експерименти, ще бъдат въведени на пазара, а събраните изследвания и информация ще бъдат споделени с други пилотни проекти в цяла Европа, благодарение на сложната мрежа от екосистеми, създадена от SmartAgriHubs. Тези пилотни иновативни експерименти ще проправят пътя за по-широкото цифровизиране на агро-хранителния сектор чрез стимулиране на обмена на знания и технологии.

„Хоризонт 2020 е много сериозен фонд, към който българите също трябва да се обърнат, освен да използват мерките по ПРСР. С това финансиране се търси на европейско ниво цялостна трансформация на агрохранителната верига и за това то ще се направи по различни канали и мерки. Едното ще е по Хоризонт 2020, другото ПРСР, трето ще е по частни фондове. Ние трябва да комбинираме всичко това, като възможности, за да имаме накрая по добър резултат и да сме по-конкурентни“, коментира Светлана Боянова.

Източник ИАИ

Целия материал четете в брой Юни 2020ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Интерагри с първи юбилей през 2023 г.
Даниел Минев, Изпълнителен директор на ИНТЕРАГРИ България: Стремим се да създаваме добавена стойност за нашите клиенти

При Но-тил – питай патило!
Опитът и принципът проба-грешка дават готовите решения на всички, които искат да правят Но-тил

AgroHub.BG – където земеделието среща технологиите
До април 2023 г. предстои създаването на Национален демо център в Пловдив

От IT сектора до... биолешниците
Стимулът - да отглеждам чиста храна, казва Калоян Гичев

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg