Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Сряда, 17 Август 2022

Юли 2022

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: Актуално Брой: Август 2018
Предизвикано от чумата
Биосигурност във фермите и хуманно отношение към животните

Предизвикано от чумата

print

e-mail facebook

 

Биосигурността е система за превенция, която съдържа набор от мерки във фермата, които имат за цел да предпазят стопанството от навлизането и разпространението на болести и вредители. Биосигурността е отговорност на всеки, който посещава или работи във фермата. Тя е от изключителна важност за устойчивото развитие на стопанството, защото всяка нова болест се отразява на бизнеса чрез увеличаване на разходите (за ветеринарна намеса, медикаменти, мониторинг, допълнително третиране с химически продукти и труд), намалена производителност (при добив или качество), или най-лошото – може да доведе до загуба на пазари.

Шансовете да се реагира навреме

Ранното откриване и незабавното докладване за вредителите или болестта увеличава шансовете за навременна реакция и ефикасно ликвидиране на проблема.

Биосигурността е система за управление на фермата – тя предоставя систематизиране на работните процеси, правилно разпределение на площите на стопанството и създаване на ефикасен мониторинг. Идентифицирането и набелязването на критични точки във фермата, които могат да бъдат ключови в опазването на хигиената на площите и сградите, помага за по-ефективния контрол и спазването на работна дисциплина от страна на служителите. Изготвянето на контролен списък за самооценка за биологична безопасност и установяване на силните и слабите страни в стопанството е началната стъпка за определяне на нивото на биосигурност. Създаването на индивидуална карта на фермата отразява най-добрите биосигурни зони или “бариери” в нея. Картата включва: знаци на входовете на обекта - паркинги в близост до производствата или офисите, където ще се натоварват или разтоварват пратките във връзка със складовите помещения, специални места за автомивка, проследяване на движението на вече съществуващите пътища във фермата.

Външна и вътрешна среда

Биосигурността се състои от външна и вътрешна среда - отговорността за биосигурност не завършва, когато растителните продукти или животните напускат вратите на фермата, редовните мерки в стопанството помагат. Вътрешна среда - всичко, което е доставено във фермата, е потенциален преносител на вредители, болести за растенията и добитъка. Наблюдението на материали, свързани с животните или растенията, които влизат в стопанството, е много важно - пример за източници на зарази са водата, фуражите, леглата и торовете. Хора, превозни средства и оборудване – всичко, което се движи, може да е преносител на болести. Необходимо е те да бъдат управлявани по съответния план за превантивни мерки. Важно е да се поддържа добрата хигиената на оборудването и да се наблюдава и проверява дали превозните средства са добре почистени и добре поддържани.

 

Автор: Мирела Спасова
Целия материал четете в брой Август 2018ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Високи очаквания от рапицата на Corteva Agriscience!
PT302, PT303 и PT305CL – новите перспективни предложения

ГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СК и БУЗ УЛТРА – безупречните фунгициди в житни култури
Белхим запазва цените на продуктите за растителна защита, казва Даниел Божанов, търговски директор на компанията

Карповирусин – приносът на ЮПЛ България за 100% защита от източен и ябълков плодов червей
Моментът за третиране срещу второто поколение е определен благодарение на иновативна технология за прогноза и сигнализация

Сава Савов: Ако искаме наистина да бъдем отговорни към природата, биологичното земеделие е бъдещето
Имам доста приятели, които тръгнаха по моя път, твърди младият земеделец

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg