Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Понеделник, 06 Декември 2021

Ноември 2021

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: Бизнес Брой: Януари 2019
Тема номер едно в политиките за развитие на МСП през 2019 година трябва да бъдат проблемите с работната сила и международните пазари
Веселин Халачев, Председател на ОБК

Тема номер едно в политиките за развитие на МСП през 2019 година трябва да бъдат проблемите с работната сила и международните пазари

print

e-mail facebook

Малките и средните предприятия (МСП) са най-важната част (99,8%) от икономическата структура на България. Те вече предоставят 65,2% от добавената стойност и 75,4% от трудовата заетост у нас, което е значително над средното за ЕС - 56,8% и съответно 66,4%. МСП в България наемат средно 4.4 души, срещу 3.9 в ЕС като цяло. През 2019 г. се очаква броят на работните места в МСП да нарасне с около 46 500.

Изпълнението на Акта за малките и средните предприятия в ЕС – Small Business Act (SBA) в България показва резултати, които са под средните за ЕС в някои от основните принципи. По-специално, данните сочат, че най-слабото представяне на страната ни е в сферата на предприемачеството, “отзивчивата администрация”, околната среда и уменията и иновациите. Показателите за държавна помощ и обществени поръчки, достъпа до финансиране, единния пазар и интернационализацията са в съответствие със средните за ЕС.

Според официалния доклад на Европейската комисия, “през настоящия референтен период България се стреми да отговори на препоръките на SBA, като постига обещаващи, но все пак ограничени резултати. Бяха приложени редица мерки, по-специално насочени към административната тежест, засягаща МСП. Много от тези мерки обаче все още са в началните етапи на изпълнение или все още не са постигнали очакваните резултати. Необходими са сериозни допълнителни политически усилия за повишаване на уменията на българската работна сила, разработване на иновации, насърчаване на предприемачеството, прилагане на екологични политики и продължаване на прилагането на принципите на единния пазар. През последните две години, България предприе редица мерки в отговор на повечето от препоръките на SBA, но те все още не са постигнали очакваните резултати”.

Нека да разгледаме по-детайлно какво е развитието на МСП в България във всеки един от десетте основни принципа на SBA.

- Мисли първо за малките!

Принципът „Мисли първо за малките!“ е ръководен за всички политически и законодателни дейности. Това изисква политиците да вземат предвид интересите на МСП в ранните етапи на процеса на вземане на решения. Принципът също така призовава за опростяване и лесно прилагане на новото законодателство, административни правила и процедури.

В представителите на МСП у нас остава “горчивото” усещане, че политическите среди, в по-голямата си част, се опитват да стоят на дистанция от малките в бизнеса.

МСП все още не са пряко представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество поради строгите изисквания за национално представителни организации, които все още не могат да бъдат изпълнени от организациите на МСП. Това поставя МСП в неблагоприятно положение в диалога между правителството, бизнеса и синдикатите.

Ролята на представителя на МСП трябва да бъде допълнително насърчавана.

За съжаление, трябва да отбележим, че през 2018 г. не бяха приети или обявени други сериозни мерки за развитието на МСП в България, въпреки че голяма част от предложения бяха описани в специална Декларация, приета на Националния бизнес форум 2017, във връзка с необходимостта от спешни мерки в сектора на Малките и средните предприятия по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, официално подадена до Президента, Министър-председателя и Председателя на Народното събрание на Република България.

- Предприемачество

По този показател България е на последно място от всички държави-членки на ЕС. Резултатите на България в началото на предприемаческата активност и началото на предприемаческата дейност на жените намаляват от 4,8% до 3,7% и от 4% до 3% от 2016 г. и са сред трите най-ниски в ЕС. Процентът на възрастните, които възнамеряват да започнат бизнес в рамките на 3 години, също е под средното за ЕС, достигайки 5% спрямо средния за ЕС от 11,2%, най-ниският в ЕС. Успехът на България в предприемаческото образование в средните училища също остава под средното за ЕС.

От 2008 г. насам България е изпълнила много мерки, засягащи повечето от препоръките на SBA в рамките на предприемачеството. Министерството на икономиката реализира две важни многогодишни инициативи, насочени към насърчаване на предприемачеството. Инициативата "TechnoStart" е за трета поредна година с безвъзмездна помощ в размер на 248 251 лв. (127 000 евро). Тази схема за отпускане на безвъзмездна помощ беше специално разработена, за да финансира млади хора без опит, завършили висше образование и докторанти, за да започнат собствен бизнес.

През настоящия референтен период в рамките на принципа на предприемачество бяха въведени две мерки, финансирани от Програмата за развитие на човешките ресурси за периода 2014-2020 г.:

- Развитие на социалното предприемачество
- Подкрепа за предприемачество

Въпреки тези инициативи обаче все още липсва критична маса от ефективно взаимосвързани екосистеми.

Автор: Списание АгроКомпасПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Защо Кирил Жендов избра Weaving
Земеделецът зася пшеница с 8-метрова директна сеялка

Lidea празнува първия си рожден ден Кои са новостите
Атрактивни бонуси за ранни заявки до 31.12.2021 г. на семена слънчоглед и царевица

10 години съвместно и успешно партньорство - Кубота България и Агро Път 2011
Доверие, прозрачност и професионализъм стоят в основата на съвместната работа

В бирената индустрия вече са въведени практиките на кръговата икономика
Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg