Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ
Вторник, 26 Октомври 2021

Октомври 2021

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: ОСП от полза за всички нас Брой: Април 2020
Как Европа подкрепя развитието на селските райони и местните икономики
Инвестиции в създаване на заетост, икономически растеж и достъп до качествена инфраструктура, мобилност и основни услуги

Как Европа подкрепя развитието на селските райони и местните икономики

print

e-mail facebook

По-добър живот в селските райони – към това са насочени усилията на Европа, като за целта се инвестира за запазване на тяхната привлекателност, динамичност и устойчивост, създаване на работни места, икономически растеж и достъп до качествена инфраструктура, мобилност и основни услуги.

 „Селските райони на Европейския съюз са много важна част от неговата идентичност, като цяло. Според стандартните определения, над 91% от територията на ЕС са селски райони и съответно 56% от населението на Общността живее в селски райони. За България картината не е по-различна. Селските райони съставляват 81% от територията на България и там живее 42% от населението“, заяви Светослав Цеков, главен експерт в Дирекция Развитие на селските райони в МЗХГ.

Програмата за развитие на селските райони е с основен принос за икономическото развитие на малките населени места. Средствата по частните и публични мерки водят до атрактивност на селските райони и до желанието на хората да се завръщат и да остават там.

В миналия програмен период Програмата за развитие на селските райони е подкрепила проекти на стотици млади фермери. Финансовата помощ, която е усвоена по мярка 112, е 146 млн. евро. Подпомогнатите 5800 млади стопани са останали да работят на село.

Друга много популярна мярка в предишния програмен период е за модернизиране на земеделските стопанства. 4636 земеделски стопанства са били одобрени за подпомагане. Обновяването на земеделската техника беше задължително. По мярката се извършваха и много други инвестиции като изграждане на зърнохранилища, животновъдни обекти, оранжерии, складове и всякакви други съпътстващи дейности за животновъдите и растениевъдите.

Развитието на земеделските стопанства е много важен стимул за икономическия напредък в селските райони. Една от ползите е създаване на заетост и осигуряването на добри условия на труд.

Светла Стоянова, земеделски производител: „За да се задържат хората на село, първо трябва да имат работа с добро заплащане, както и добри условия на труд. Трябва да имат социална дейност, училища, магазини, транспорт до населеното място. Аз създавам работни места и сравнително млади хора работят при мен. За моите работници искам да направя спортна зала, направила съм фитнес и СПА-център, възможност да играят йога, да спортуват. Така че се старая да създавам добри условия за моите работници, пък и за арендодатели, които си дават земята при мен.“

Антон Тотев, земеделски производител, село Спатово: „Преди да започнем да инвестираме в земеделието, при нас работеха 5 души постоянно на трудов договор. В момента работят 35 без да броя наетите по време на кампании. Причината, поради която се отпускат тези пари за селските райони, е те да се развиват. Ние, като земеделски производители, осигуряваме заетост в селските райони и развитие на местните икономики.“

Друга много атрактивна мярка през предходния програмен период е за добавяне на стойност към земеделски и горски продукти чрез тяхната преработка. По мярка 123 успешно реализираните проекти през предишния програмен период са 450, от които в хранително-вкусовата промишленост са 371 със стойност на подпомагането близо 400 млн. евро. Тези предприятия осигуряват много голяма заетост. Те са много важен фактор за земеделците, защото изкупуват тяхната продукция. Съответно икономиката се развива много по-добре, когато такива предприятия биват подпомогнати. Интересът към тази мярка е огромен, както през предходния, така и през този период. Истината е, че там сме винаги в недостиг на бюджет, посочи Светослав Цеков от МЗХГ.

Антоанета Божинова, изп. директор на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в България: „За три поредни години статистиката показва, че общо между 15 000 и 20 000 човека са заети в нашата промишленост, като много държа да кажа, че ние сме сезонни производства и силно варират заетите, като част от тях са временно заети, а друга част са на постоянни трудови договори.“

И още – развитието на неземеделски дейности има съществена роля за икономическия напредък на селските райони. Одобрените проекти през предишния програмен период по мярка 311 са за обекти за настаняване, зъболекарски кабинети, ветеринарни клиники, занаяти, сладкарници, магазини, ресторанти и др. Подпомогнати са 471 микропредприятия на обща стойност 79 млн. евро.

По мярка 312 са финансирани 739 микропредприятия на територията на селските райони. Анализът показва, че от тези подобрени услуги ще се възползват 564 000 души. Брутният вътрешен продукт в малките населени места също се увеличава значително.

През предишния програмен период по мярка 313 са инвестирани 25,5 млн. евро в изграждане на екопътеки и информационни центрове с цел развитие на туризма.

По мярка 321 през предходния период са изплатени 783 млн. евро на общините за реконструкция и рехабилитация на пътна инфраструктура, построяване на пътища, реконструкция и изграждане на водопроводи и канализация, подкрепа на културни обекти – музеи, читалища, спортни съоръжения, обекти за социални услуги.

По мярката за възстановяване и развитие на селските райони през предишния програмен период са инвестирани 253 млн. евро за ремонт на улици, тротоари, паркове, зелени площи, детски площадки, осветление.

Ивайло Здравков, председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми: „Изключително важни са инвестициите във ВиК инфраструктура, улици, пътища. Разбира се, средствата никога няма да са достатъчни. Колкото може повече да се инвестира в тези райони, толкова по-добре.“

През настоящия програмен период общинската подмярка е 7.2. Определеният бюджет по нея е 545 725 910 евро. По тази мярка се проведоха общо 2 приема. Единият през 2016 година и другият през 2018 година. Имаше финансиране за улици, пътища, водоснабдителни системи, социална инфраструктура, културни обекти. През този програмен период общинските училища и детските градини се подпомагат чрез ПРСР. Ремонтират се физкултурните салони, общата спортна инфраструктура, зелени площи, енергийна ефективност. Например, в Елин Пелин предстои реновиране на училище със средства от Програмата за развитие на селските райони. „Подобряваме цялата училищна среда от гледна точка на спортни съоръжения, дворно пространство, изготвяне на нова отоплителна система“, посочи доц. Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин.

По подмярка 7.2 са сключени 332 договора през първия прием на обща стойност 430 млн. 578 хил. евро. През втория прием са сключени 317 договора за 100 млн. 810 хил. евро.

През настоящия програмен период продължава да се инвестира в развитие на земеделското производство, стопанства на млади и малки фермери, неземеделски дейности, занаяти и много други.

Сред ключовите елементи на бъдещата политика за развитие на селските райони ще бъде насърчаването на развитието на интелигентни селища и подобряването на местната инфраструктура.

Информационна кампания по проект „ОСП – от полза за всички нас“ е финансирана с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

 

 

Целия материал четете в брой Април 2020ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Нова техника Кубота в Тракийския университет - Стара Загора
Машини, подходящи за земеделски и комунални стопанства

Фъстъкът е протеинова, а не техническа култура
Открит ден на фъстъка се проведе в Садово

23 септември е обявен за Европейски ден на биоземеделието
Европарламентът, Съветът на Европа и Европейската комисия подписаха обща декларация за учредяването на събитието

Тракийският университет отпразнува 100 години висше аграрно образование
Аграрният факултет е призван да направи дигиталната трансформация на целия аграрен сектор

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg